Bỏ qua nội dung
Tháng Một 23, 2012 / NguyetLam

Hoàng hạc lâu

Hoàng Hạc Lâu

Tích nhân dĩ thừa hoàng hạc khứ

Thử địa không dư Hoàng hạc lâu

Hoàng hạc nhất khứ bất phục phản

Bạch vân thiên tải không du du

Tình xuyên lịch lịch Hán Dương thụ

Phương thảo thê thê Anh Vũ châu

Nhất mộ hương quan hà xứ thị

Yên ba giang thượng sử nhân sầu.

Thôi Hiệu

Advertisements